Η εφαρμογή έχει απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την υπηρεσία. Ευχαριστούμε. Διαβούλευση-Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας Από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας1-Σεπτέμβριος-2015eye@mou.gr
(c) 2023 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΚΤ